Privacybeleid

Privacy verklaring

Stichting kinderspelen Dirkshorn (KSD) legt gegevens vast zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor het deelnemen aan het Timmerdorp evenement. Deze gegevens worden alleen verkregen bij de inschrijving.

Uw email-adres of telefoonnummer wordt enkel en alleen gebruikt in het geval van calamiteiten/noodzakelijke contactmomenten tijdens of binnen enkele dagen na het evenement. Ook eventuele persoonlijke informatie wordt  enkel en alleen gebruikt voor de veiligheid van u/uw kinderen en zal nooit aan derden worden afgegeven en zal vertrouwelijk binnen het bestuur worden behandeld.

Uw gegevens worden alleen gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen, en worden vernietigd na afloop van het evenement.  Via de website wordt geen persoonlijke data gevraagd en bewaard.  Als u via het contact formulier reageert wordt uw email adres niet gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u contact zoekt.

Stichting Kinderspelen Dirkshorn zorgt voor een goede en passende beveiliging (zowel technisch als fysiek) van de aan haar toevertrouwde persoonsbestanden.

Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met info@kinderspelenDirkshorn.nl